Samhällsförändring är allas ansvar

Viktor Telégin, Foto Lisa Arfwidson.
Viktor Telégin är grundare bakom initiativet “Skate Nation” som bidrar till att möjliggöra att människor, främst ensamkommande flyktingar eller personer med utlandsfödda föräldrar hittar sin plats i samhället genom att skatea.
Av Ledarredaktionen
Ledarkrönikan är författad av en samling skribenter med olika bakgrund och erfarenheter, men som delar ett gemensamt mål - att skapa förändring.

Förutom Skate Nation driver även Viktor klock- och solglasögon märket CHPO sedan 10 år tillbaka. Viktor har under en lång tid stört sig på att varumärken inom modeindustrin inte använt sina röster för att bidra till förändring. CPHO har ett stort socialt engagemang och har flera gånger om året samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer och samhällsförändrare där 100 procent av vinsten går till välgörande ändamål. Förutom detta jobbar även CPHO enbart med återvunnet material.

Från ett biosalong-event till ett framgångsrikt integrationsprojekt

Idéen bakom är tvådelad. Det började med flyktingvågen 2015 när Viktor, precis som många andra, kände att han ville göra något för att hjälpa till. Det var inte helt självklart från första början hur han kunde hjälpa till, men till slut föll polletten ned.

Hans varumärke CHPO skulle lansera en klocka i samarbete med Skateistan, en afghansk organisation lik Fryshuset i Stockholm där 100 procent av vinsten skulle gå till organisationen. Lanseringen av klockan innebar att de hyrde bio Rio för att berätta mer om lanseringen och visade en film om Skateistans verksamhet och dess inflytelserika arbete i Afghanistan. Fler och fler människor kom på eventet och efter ett tag hade salongen blivit fullsatt. I publiken satt en tjej vid namn Sonja som volontärarbetade för ett boende för ensamkommande. Sonja blev så pass tagen av filmen att hon ville sprida den vidare till sitt boende. Ur detta växte en idé hos Viktor fram. I stället för att visa filmen enskilt för Sonjas boende, hyrde han biosalongen igen, bjöd in flera andra boenden och erbjöd de unga att skatea för att förverkliga det som filmen illustrerade.

Men sen så märkte jag att det var så lyckat. En volontär pekade på en tjej som stod och skrattade och sade att det var första gången på ett halvår som hon såg henne skratta och då hade hon varit i Sverige i över ett år. Där och då kände jag att shit jag kanske är på något spår här”.

Viktor berättar att flera av deltagarna kom fram och frågade om nästa skate-tillfälle. Därför bestämde han sig att det skulle ske på samma tid och plats två veckor efter det och på den vägen drog Skate Nations verksamhet i gång. Inledningsvis bedrevs verksamheten i en mycket liten omfattning på Fryshuset eftersom Viktor drev den själv. Men med hjälp av Fryshusets finansiering, mark och ansvariga Markus Gyllenhammar har Skate nation lyckats nå ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt. Skate Nation har utökat sin verksamhet och finns nu även i Göteborg, Eslöv och Borlänge, förutom Stockholm. Utvecklingen innebar för Skate Nation att ha gått från att hålla ett mindre biosalong-event till att idag vara ett framgångsrikt integrationsprojekt.

Syftet var från början att rikta sig till ensamkommande för att det var så otroligt många ensamkommande och integrera och välkomna dem in i det svenska samhället. Idag har vi breddat oss. Allt och alla som på något sätt kan integrera sig i samhället. Alla som på något sätt behöver hjälp att integreras in i det svenska samhället jobbar vi mot i dag. Ju fler som testar och känner till det som kan berätta, ju bättre”.

Skateboard – aktiviteten som skapar möjligheter

Viktor ser skateboard som en enorm möjlighet för att skapa de möten som fattas i samhället, inte minst vad gäller förorten, även om sporten både har fördelar och nackdelar. Till skillnad från fotboll som de flesta provat, är det en lägre tröskel eftersom det många gånger är en ovanlig aktivitet. “Det är mycket som kommer märkligt nog med skateboard. Det är en idrott, men är inte en idrott, det är en subkultur. Och med subkulturen kommer en viss typ av klädsel och musik”. Viktor berättar att kläderna inom skateboard ger en enorm fördel, framför allt för kvinnor eftersom det inte finns några strikta klädselregler. Man kan i stället komma precis som man vill. Andra fördelar är att oberoende vilken nivå man är på kan man skatea tillsammans. Viktor poängterar dock att skateboarding är svårt, men ser snarare detta som en möjlighet i stället för ett förhinder. “Man lär sig att misslyckas tusen gånger om innan man faktiskt lyckas”.

Viktor upplever att den subkultur som skateboarding har, genomsyras av mångfald. Det innebär att man välkomnar alla med öppna armar oberoende vem man är och ser till att alla får en plats. På så sätt skapar skateboarding möjligheter och en plats med öppna armar.

Foto: Oleg Ivanov, Unsplash

Fritidsaktiviteter- ett sätt att möta samhällsutmaningar

Inte nog med att Skate Nation skapar nöje, visar det sig vara en språkfrämjande aktivitet. “Det har visat sig att de som kommer och skatear hos oss, att deras svenska blir mycket bättre än de som inte skatear, just för att de blir tvingade att prata svenska både med svenskfödda och folk från andra länder”. Viktor ser därför aktiviteter likt Skate Nation som ett sätt att möta de samhällsutmaningar som genomsyrar samhället i dag.

Alla människor har ett behov av att vara en del av ett sammanhang. Är du en del av ett sammanhang, känner du dig behövd och känner du dig behövd, stärker det dig som människa och din självkänsla ”. Har man någonstans att ta vägen, känner sig behövd och finner ett sammanhang menar Viktor att människor enklare kan integreras in i samhället. Den möjligheten skapar Skate nation, menar han.

Öppnade upp sitt hem och anser att alla kan göra något

Viktor öppnade upp sitt hem till två ensamkommande som hade varit aktiva i Skate Nation för sex år sedan. Det började med att Skate Nation skulle delta på Pridefestivalen när två av verksamhetens coacher inte dök upp. I själva verket hade de blivit hemlösa och skulle skickas till flyktingboenden i Avesta och Boden. Viktor kände att det inte var rätt och ville göra något åt saken. Han hade extra rum och såg det därför som en självklarhet att låta killarna få bo hos honom så länge de behövde och kunde. Det har gått sex år sedan detta hände och nu har killarna precis flyttat ut. “För den ena har det gått bra. Han har tagit studenten, jobbar och har ett förstahandskontrakt. Den andra har blivit utvisad tillbaka till Afghanistan och jobbar aktivt för att han skall få komma tillbaka till Sverige för ett arbetsvisum. Först försökte vi ansöka om ett arbetsvisum genom Skate Nation som sökte arbetsplatser som han var lämpad för.  För att få ett arbetsvisum krävs det att du har en fast anställning som vi kunde erbjuda. Men Migrationsverket ansåg att Skate nation var en “sken arbetsplats” och trodde att vi enbart hade skapat den arbetsplatsen för att låta honom komma tillbaka till Sverige. Det var dock inte sant eftersom vi kort därefter anställde en annan person för samma arbetsroll”.

Skola och näringsliv – ett sätt att möta samhällsutmaningar

För att bemöta de samhällsutmaningar som finns i Sverige i dag menar Viktor att vi behöver satsa på skola och näringsliv. Han framhäver att det särskilt behövs en skola som är bättre integrerad, där människor från olika platser möts snarare än en plats som kännetecknas av segregation. Vidare nämner han att det behövs fler fritidsaktiviteter tillgängliga för alla, där människor har möjlighet att skapa sitt sammanhang och känna en tillhörighet.

Den alltmer segregerade skolan leder till en dominoeffekt där näringslivet i sin tur får en liknande uppdelning. “Det skapas yrken som nyanlända inte kan få och yrken som svenskfödda inte vill ha. Och det ökar ju klassamhället ännu mer. En arbetare blir helt plötsligt ett likhetstecken att vara nyanländ. Medan övre och medelklass blir likhetstecken att vara svenskfödd”. Huruvida man äger en Lexus eller en swimmingpool menar Viktor inte enbart karaktäriserar dagens klassamhälle. Han menar att det handlar om vilka referensgrupper människor har när de växer upp som visar vad som är möjligt. “Problemet är att de i Tensta inte har personer runt omkring sig som visar att allt är möjligt. Referenserna blir annorlunda. Har man en skola som är integrerad i stället för segregerad kommer det att minska klassamhället”.

Viktor berättar vidare att det även är viktigt att inkludera äldre i integrationsprojekt.  “För dem kan föräldrarna bli en bromskloss snarare än en person som pushar till att komma längre och ta större plats i samhället”. Liknande initiativ som Skate Nation menar Viktor därför är centrala för att möjliggöra att människor av olika åldrar och bakgrund möts, skapar förståelse och hittar sin plats i samhället.

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Alla som kommer hit kommer hit av en anledning som ofta involverat att de varit tvungna att lämna. Då tycker jag att för oss som bor här och har möjligheter att hjälpa till, att det är vår plikt att få dem att känna sig välkomna och göra dem en del av det svenska samhället. Känner de sig sedda, som en del av samhället, kommer det vara bättre för alla. Alla kommer att vinna på det”.

Vad kan var och en göra?

Vill man göra skillnad behöver man se möjligheterna i stället för utmaningarna.

Känner du som individ att vi har en integration som inte fungerar, finns det en väldigt enkel lösning. Nyttja ditt intresse. Om ditt intresse är att sticka, starta en stickklubb och bjud in nyanlända så får de komma att sticka. Nyttja det du redan gör. Svårare än så är det inte”.

Viktor vill att varje medmänniska tar med sig att alla kan göra något. Han förklarar att Skate Nation som gör något så “banalt” som att åka skateboard, lyckas få personer att integreras i samhället och att det funkar. Han får ofta frågan om verksamhetens arbetsmetod men berättar att det inte finns någon sådan. “Vi träffas, åker skateboard, vi ser till att alla har det roligt, känner sig sedda, välkomnar alla, det är inte svårare än så”. Viktor menar att det handlar om att känna sig välkommen, hitta sin plats i samhället och bli en del av det svenska samhället. Det är så integrationen kan lyckas.

Dela artikeln:

Kommentarer

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *