Policy

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi vill främja ett öppet och sakligt samtal. Alla är välkomna att skriva på Fororten.nu Det står varje skribent fritt att välja sitt ämne så länge detta relaterar till förorten, förutsatt att följande förhållningssätt respekteras:

  • Det tillåts ej stötande eller kränkande innehåll av exempelvis sexistisk, homofobisk, rasistisk karaktär samt religionsnedsättande kommentarer eller innehåll som bedöms vara av liknande karaktär. Vi utgår ifrån diskrimineringsgrunderna, Yttrandefrihetslagen och FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Redaktionen avgör om ett inslag anses vara av stötande eller kränkande karaktär enligt denna policybestämmelse.
  • Skribenter åtar sig att visa en respektfull ton. Detta innebär bland annat att föra ett sakligt resonemang utan personangrepp.
  • Att skriva i en konstruktiv anda. Det bör tydligt fråga att syftet med skribentens inlägg eller kommentar är att föra förorten framåt.
  • De skribenter som skriver på Fororten.nu ansvarar för sina egna åsikter.