En plats för samtal och samverkan

Så vill vi öka kvaliteten på det offentliga samtalet om samhällsutvecklingen i miljonprogrammets förorter.

Vilka är vi?

Vi som står bakom Förorten.nu är den ideella föreningen A Million Minds. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation, och har sedan 2012 arbetat med att frigöra den potential och kapacitet som finns i miljonprogrammets förorter. Vår vision är ett samhälle präglat av jämlika förutsättningar och möjligheter som inte är beroende av adress, etnicitet, kön, klass eller andra faktorer som kan härledas till människors bakgrund.

Syfte och bakgrund

Det saknas idag en arena för ett  kvalitativt offentligt samtal i samverkan med målgrupper som berörs av den negativa samhällsutvecklingen i miljonprogrammets förorter. Sedan miljonprogrammet byggdes på 60-talet har segregationen och utanförskapets befästs. Trots politiska ambitioner om att inte skapa ett Vi och Dem samhälle har polariseringen ökat.

Traditionella medier lyfter oftast enbart upp fragment av utmaningen och möjligheterna samt missar frekvent att inkludera den målgrupp som de har fokus på i en dialog. Förenklat leder detta till att förändring blir väldigt svårt att uppnå, då många satsningar missar målet och utvecklingen fortsätter i fel riktning. Konsekvenserna av segregation och utanförskap berör allt från skola till näringsliv och måste brytas. Genom att introducera en renodlad konversationssajt med fokus på samtal och samverkan som inkluderar berörda parter i större utsträckning än traditionella medier höjs kvalitén på det offentliga samtalet. Vårt mål är att detta ska ha en positiv påverkan på samhällsutvecklingen. Särskilt som insikter från lokala experter såsom boende, föräldrar, arbetstagare, arbetssökande, entreprenörer och akademiker samt andra relevanta aktörer såsom representanter från akademi och näringsliv därmed bättre bidra till att skapa skillnad.

Visionen är att vara den främsta noden för information, kunskap och nätverk inom frågor som berör förorten och som för samhället framåt i ett samhälle där allmänheten känner ett gemensamt ägarskap i samtalet om förorten.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du frågor om vårt arbete eller vill du vad med och göra skillnad?

Kontakta oss gärna via e-postadressen info@fororten.nu.