Integritet

A Million Minds ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Med lite enklare ord, vi sparar bara dina kontaktuppgifter för att vi ska komma i kontakt med dig. Vi kommer aldrig lämna ut dem till tredje part eller spamma dig. 

GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip-nummer, registreringsnummer på fordon, fastighetsbeteckning, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.

A Million Minds ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas på den här webbplatsen. Dina personuppgifter kommer enbart att användas för det syfte vi angett. Vi behandlar uppgifterna så länge som de behövs för att fullgöra det syfte vi tagit in dem för. Vi använder den säkerhetsteknik som krävs för att skydda din personliga information när vi lagrar den.