Förorten.nu på Järvaveckan

Järvaveckan 2023, foto Redaktionen.
Äntligen har Järvaveckan dragit igång. En plats där människor från hela samhället möts för att skapa en bättre framtid för alla i Sverige. Förorten.nu:s redaktion har varit på plats för att ge er spaningar från de panelsamtal och seminarier som har ägt rum.
Av Ledarredaktionen
Ledarkrönikan är författad av en samling skribenter med olika bakgrund och erfarenheter, men som delar ett gemensamt mål - att skapa förändring.

Temat för det första seminariet under torsdagen var “Hur motverkar vi gängkriminalitet?”. Representanter från Frälsningsarmén var på plats och började med att berätta om deras förebyggande arbete med en uppsamling av insatser. De arbetar exempelvis med att motverka nyrekryteringen till gängen där de bland annat bedriver en verksamhet i Husby som är till för att erbjuda en gemenskap och ett sammanhang för unga i området. De har även ett kvinnocenter i Akalla som ger stöd till asylsökande kvinnor och en väg in i det svenska samhället, ett familjecenter i Järva som erbjuder stöd och verktyg till föräldrar för att exempelvis bygga fina relationer med sina barn. Från Frälsningsarmén fick vi till sist höra om projektet “Home” som är till för de som vill lämna en destruktiv livsstil av exempelvis kriminalitet eller beroende. Under samtalet blev det tydligt hur viktigt det är med insatser i samhällets alla olika delar och som finns till för alla som behöver det för att vi på riktigt ska lyckas i det förebyggande arbetet mot kriminalitet.

Därefter tog nästa panel plats på scen med Tobias Baudin från Socialdemokraterna, Christian Karlsson, Kristdemokraterna, Andréa Hedin, Moderaterna, Anna Dorrian Werner, Bris och Carin Götblad, Polisens nationella operativa avdelning. Anna Dorrian Werner talade bland annat om vikten av att bemöta barn som just barn som exempelvis har eller riskerar att dras in i kriminella kretsar. Barnrättsperspektivet får inte glömmas bort. Det är även av vikt att lyfta barnens erfarenheter av att leva med de begränsningar och konsekvenser som gängkriminaliteten i deras områden innebär.

Sedan fick vi lyssna på Carin Götblad som pratade om att det finns många goda exempel på förebyggande arbete men att de ofta kommer in försent. Hon förespråkade även mer moral- och värderingsundervisning i skolan för att ge barnen goda grundläggande värderingar från tidig ålder samt att det satsas mer på att ge föräldrar bättre förutsättningar. Därtill talade Carin om vikten av att polisen skapar en lokal närvaro och bygger ett förtroende hos invånarna. Det som dock blev tydligt från både Carin och Anna var att vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Gängkriminalitet är ett stort problem i samhället och i de områden där det äger rum, men det är endast ett fåtal individer från socioekonomiskt utsatta områden som befinner sig i gängkriminalitet. Det får inte bli ett ensidigt fokus på hur vi med hårdare tag ska stoppa gängkriminaliteten, utan vi måste också satsa på resterande samhällsmedborgare och ge dem de verktyg och möjligheter de behöver.

Tobias Baudin talade om att Socialdemokraterna införde hårdare straff och rekryterade fler poliser under deras mandatperiod, men att det inte har bidragit till en vändning på den negativa trenden. Det förebyggande arbetet är därför avgörande för att kunna vända på utvecklingen. Han talade även om att samhället måste kunna erbjuda ett bättre liv än vad gängkriminaliteten kan erbjuda för de människor som riskerar att dras in i den miljön. Andréa Hedin var inne på ett liknande spår som tidigare talare gällande att när det pratas om gängkriminalitet så pratas det för mycket om här och nu och hårdare tag, men vikten av att skapa framtidshopp och arbeta mer förebyggande glöms bort. Christian Karlsson betonade betydelsen av att införa hårdare tag mot gängkriminaliteten för att bemöta den akuta situation vi står inför. Samtidigt lyfte han det förebyggande arbetet men att det problem som finns här och nu måste få en lösning.

Det andra seminariet som redaktionen lyssnade på handlade om: “Vilken är skolmåltidernas roll framöver?”. Talare på seminariet var Nabil Belkacem, Administrativ chef Askebyskolan, Rinkeby-Kista, Per Bolund, Miljöpartiet, Aylin Fazelian, Socialdemokraterna, Angela Refuerzo Larsson, Generalsekreterare Röda Korsets ungdomsförbund, Marianne Backrud-Hagberg, Ordförande Kost & Näring.

Marianne Backrud-Hagberg gav oss först en historisk bakgrund till den svenska skolmaten. Hon berättade om att skattefinansierade skolluncher har i Sverige funnits i över 75 år och att vi, tillsammans med Finland, är ensamma om det än i dag. Hon pratade om vikten av att varje elev ska garanteras en näringsrik och mångsidig kost för att kunna fokusera i skolan. Hon lyfte även forskning som visar hur avgörande skolmaten och en god kost är för att en person ska kunna skaffa sig en bra utbildning och sysselsättning. Dessutom poängterade Marianne att om det finns barn med tomma magar, finns det föräldrar som går ännu hungrigare. Hon har tydligt sett att föräldrar prioriterar sina barn först och att hungriga barn säger en hel del om familjens ekonomiska situation.

Nabil Belkacem berättade om sina erfarenheter från Askebyskolan där de har infört frukost för sina elever varje vardagsmorgon. På skolan har de lyckats att inte dra ner på den övriga skolmaten och samtidigt kunna erbjuda sina elever frukost. Varje morgon kommer det in omkring 30-50 barn som behöver frukost i skolan. Nabil såg inte bara vinsten i att fler av eleverna har mätta magar inför skoldagen utan de goda effekterna det för med sig med bättre studiero och studieresultat.

Angela Refuerzo Larsson talade bland annat om Frukostklubben som Röda korset bedriver på skolor runt om i Sverige. Under förra året delade de ut över 7 200 frukostar men trots det stora antalet barn som de hjälper är de fortfarande tvungna att säga nej till barn som behöver få frukost på skolan för att deras resurser inte räcker till. I och med det ekonomiska läget vi befinner oss i har hon märkt av att fler och fler barn blir hungrigare.

Per Bolund förespråkade en kostnadsfri skolfrukost för alla skolbarn – en nödvändighet och en bra investering för att barn ska kunna få en bra start på dagen och kunna koncentrera sig under resten av dagen. Aylin Fazelian lyfte vikten av att ha en god grundfinansiering i välfärden för att det exempelvis inte ska skäras ned på skolmaten. Staten måste ge skolorna de resurser de behöver för att kunna erbjuda en god skolmat till sina elever.

Dessa två seminarium är bara en liten del av det Järvaveckan erbjuder. Järvaveckan pågår till den 3 juni kl. 14.00-20.00 varje dag. Se till att ta dig dit för att ta del av allt fantastiskt som erbjuds.

Dela artikeln:

Kommentera gärna

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *