Förorterna, en glokal men outnyttjad arbetsmarknad

Sofia Falk
Det säger sig självt att medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger en organisation tillgång till kunskap och perspektiv som hjälper dem att förstå målgruppernas olika behov och då lättare kan utveckla bättre tjänster, produkter och service. Eller att en arbetsgrupp, som består av en mångfald av individer med olika bakgrunder, färdigheter, perspektiv och personligheter, bättre kan hantera komplexa utmaningar och ha koll på omvärlden än en grupp som inte har det.
Av Sofia Falk
Hjälper företag att gå från insikt till utförande genom kollektiv intelligens och radikal samskapande.

Mångfald har seglat upp att bli ett prioriterat fokusområde inom de flesta av den moderna företagsvärldens organisationer. Ändå händer väldigt lite. Organisationen presterar inte bättre. Ledare och nyckelpersoner i organisationen fortsätter se ut som de gjort tidigare. Kulturen är i vissa delar dysfunktionell. Marknadsföringskampanjer och produkter slår fel, blir virala och påverkar varumärken och trovärdighet hos organisationen. Vi får uppleva produkt- och tjänstedesign som inte kan användas av alla. Ja, ofta ser vi till och med att organisationer inte ens lyckas i sina försök att rekrytera mångfald.

Representation av synlig mångfald är viktig. Men det är först när mångfalden av perspektiv inkluderas i den dagliga verksamheten, i arbetsgrupperna, överallt i verksamheten, som vi får verklig mångfald och verkligt positiv effekt i verksamheten. Tyvärr missar många företag att fokusera på just inkludering av mångfald. Men det finns undantag såklart.

Irakiern Bashar Mustafa sökte asyl i Stockholm 2015 och kördes med sin familj till asylboendet på Gesundaberget i Mora. Ett år senare fick han praktik på Morakniv. Bashar hade ingen vidare erfarenhet av direktförsäljning, men efter sin examen i teknisk fysik hade han jobbat som affärsutvecklare. När han tvingades fly från Bagdad var han vd för ett snabbväxande postbolag som han själv startat. Efter en månad på Morakniv hade han tagit fram en exportplan för Mellanöstern och efter två månader hade praktikplatsen omvandlats till en fast anställning som Moraknivs exportchef för Mellanöstern. På mindre än två år ökade försäljningen i Mellanöstern med 1 300 procent.

Det började med att Bashar Mustafa översatte produktkatalogen till arabiska och själv sökte efter kunder i regionen. Genom kontakter och olika guider på nätet hittade han nya återförsäljare. Han såg en stor potential för produkten, särskilt som det finns ett outdoor-liv i Mellanöstern som Moraborna inte hade någon aning om. Kniven är en viktig del av utrusningen för dem som är ute i naturen, och den används ofta vid hökjakten. Morakniv hade redan tidigare blivit kontaktade av företag som ville sälja knivarna, men de hade inte koll på om de var seriösa. Mustafa visste vilka dokument han skulle fråga efter och kunde därför se hur lönsamma bolagen var. Det var också en stor fördel att han talade samma språk som återförsäljarna och kom från samma kultur.

Medvetet eller omedvetet så gjorde Morakniv det som alldeles för få företag och organisationer gör; dess ledning skapade förutsättningar för inkludering av mångfald – på riktigt!

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) uppgår andelen personer med utländsk bakgrund för närvarande till 32,9 procent av hela Sveriges befolkning. Alltså nästan en tredjedel av dem som har ett svenskt pass är antingen själva födda utomlands eller har ena eller båda föräldern födda utomlands. Denna andel förväntas fortsätta öka under de nästkommande tjugo till trettio åren och enligt SCB’s prognos kommer upp till hälften av Sveriges befolkning att ha utländsk bakgrund år 2050. Vi har även drygt 250 olika nationaliteter representerade i Sverige, men denna representation är inte jämnt fördelad över landet utan snarare är skevt koncentrerad i och runt våra förorter.

Sverige sitter alltså på en glokal arbetsmarknad, framförallt representerad i våra förorter, men tyvärr letar få företag där. De missar därför möjligheten att rekrytera individer med delvis annorlunda tankegångar, angreppssätt, slutledningsförmågor och kulturella preferenser.

Några unga entreprenörer som såg denna potential är Saleh Karrani, Ali Khalil och Shafik Muwanga som för tio år sedan bestämde sig för att tillsammans starta ett företag med affärsidén att rekrytera och hyra ut arbetskraft med annan bakgrund som de hittade i miljonprogramsområdet Alby söder om Stockholm, där de alla tre växte upp, och där ingen annan etablerad aktör letat. Drygt tio år senare, 2023, omsätter Miljonbemanning över hundra miljoner kronor och har en nationell närvaro med över 75 kontor på flera orter runt om i Sverige. Under dessa år har Miljonbemanning hjälpt tusentals individer att bli självförsörjande genom att hitta och behålla meningsfulla arbeten samtidigt som de har hjälpt hundratals företag i en rad olika sektorer och branscher att kompetensförsörja sina verksamheter både kortsiktigt och långsiktigt. Det har handlat om allt från lagermedarbetare och måltidsbiträde till hjärnkirurger och maskiningenjörer.

Med hjälp av företag som Miljonbemanning kan våra företag få tillgång till den potential, kapacitet, förmåga och kompetens som finns utspridd i och runt om varenda förort i Sverige. Nu återstår det att också inkludera denna kompetens i det dagliga arbetet för att på riktigt dra nytta av vinsterna med denna mångfald!

Dela artikeln: